รับสมัครงาน

ModernSeat Design เปิดรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
-    ช่าง
-    เด็กฝึกงาน
คุณสมบัติ
-    เพศชาย – หญิง
-    อายุ 18 ปีขึ้นไป
-    ไม่จำกัดวุฒิ
-    ตรงต่อเวลา

By admin • January 14, 2013 • 2:52 am

Leave the First Comment Here

ajax
ajax